bip

 

Działalność MBP  określają następujące akty  prawne:

Ustawa o bibliotekach, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Statut, Regulamin organizacyjny.

Podstawowe zadania MBP to między innymi:

- gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa    oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych różnego typu grup użytkowników,

- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych,

- tworzenie komputerowych baz danych, wzbogacanie zasobów Tarnobrzeskiej Biblioteki Cyfrowej,

-prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem  służących popularyzacji dorobku piśmienniczego i kulturalnego.