Drukuj
bip

Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu tworzą

Biblioteka Główna z agendami oraz 8 filii bibliotecznych zlokalizowanych w osiedlach Serbinów, Siarkowiec, Przywiśle, Dzików, Wielowieś, Mokrzyszów, Sobów i Miechocin.


Dział Gromadzenia, Opracowania i Komputeryzacji Zbiorów