dscf2274

Gdzie ukazała się najstarsza europejska gazeta, kto w dawnych wiekach pełnił rolę korespondenta? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące historii prasy i mass mediów poznali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu. Podstawowym zagadnieniom dziennikarstwa oraz przeszłości polskiej i zagranicznej prasy poświęcone były warsztaty zorganizowane przez Filię nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu, które dla uczniów miechocińskiej szkoły poprowadziła Marta Woynarowska, dziennikarz „Sandomierskiego Gościa Niedzielnego”.

W interaktywnych zajęciach młodzież z klas V i VI wykazała się dużą wiedzą z historii, znajomości języków, wiedzy o świecie współczesnym oraz doskonała znajomością ortografii, gramatyki, interpunkcji i pisowni języka polskiego. Podczas ćwiczeń z adjustacji tekstu, w którym ukrytych zostało kilkanaście błędów, wyszukali wszystkie zastawione na nich pułapki. Najbardziej emocjonująca okazała się zabawa w symulowany wywiad z prezydentem Tarnobrzega Grzegorzem Kiełbem, w rolę którego wcielił się Bartosz Mazur. W odpowiedziach na pytania zadawane przez kilku uczniów, którzy z pełnym zaangażowaniem weszli w role dziennikarzy, wspomagali go jego rzecznicy. Pytania były jak najbardziej ważne, dotyczyły bowiem istotnych dla mieszkańców miasta spraw, jak remonty ulic, budowa chodników, przyciągania inwestorów, tworzących nowe miejsca pracy oraz wykorzystania atutów Tarnobrzega, jakimi są Jezioro Tarnobrzeskie oraz Zamek Tarnowskich w Dzikowie w celu ożywienia ruchu turystycznego. Bartosz wraz ze swymi asystentami bez problemu poradzili sobie z odpowiedziami, które swą dojrzałością i zrozumieniem tematu mogły zaskakiwać. Uczestnicy uczyli się właściwego konstruowania i doboru pytań oraz prowadzenia rozmowy ze swym interlokutorem. Dopełnieniem warsztatów mają być wywiady przeprowadzone z dwiema wybranymi przez uczniów osobami.