loga

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu w roku bieżącym realizuje 3 zadania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonych na 2017 rok. Po uzyskaniu pozytywnej oceny złożonych przez MBP wniosków dofinansowanie ze środków MKiDN uzyskały następujące zadania: „Wszystkie drogi prowadzą do książki”, „Zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu” i „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Łącznie ze środków MKiDN; Biblioteka uzyskała dofinansowanie w wysokości  126.480,00 złotych, w tym  w ramach poszczególnych programów:

  • „Wszystkie drogi prowadzą do książki” – Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 –  8.300,00 zł,
  • „Zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka” – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 - 79.180,00 zł,
  • Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. –39.000,00 zł.

Zadanie „Wszystkie drogi prowadzą do książki” realizowane będzie od 22 do 31 maja br. a w jego bardzo bogatym programie znajdują się, między innymi, spotkania autorskie z Joanną Krzyżanek, Łukaszem Zabdyrem, Ewą Stadmuller, o. Leonem Knabitem i Wojciechem Bonowiczem. Przeprowadzona zostanie dyskusja nt. czytania i doboru książek dla całej rodziny, spotkanie z Dorotą Kozioł i maraton czytania bajek dla dzieci. Prawie przez miesiąc czynna będzie wystawa „Książki dla całej rodziny”, na której swój dorobek wydawniczy zaprezentuje Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. W dniach 25-26 maja odbędzie się kiermasz książek Wydawnictwa Diecezjalnego oraz nowości wydawniczych autorów biorących udział w spotkaniach i warsztatach z najmłodszymi czytelnikami.

Środki uzyskane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 przeznaczone zostaną na doposażenie w sprzęt specjalistyczny i komputerowy  pracowni digitalizacji zbiorów, czytelni i oddziału dla dzieci Biblioteki Głównej. Utworzenie nowych stanowisk z dostępem do komputera i Internetu dla użytkowników pozwoli na poszerzenie zakresu usług świadczonych przez bibliotekę. Zakupione zostaną również nowe komputery na stanowiska obsługujące czytelników. Wymiana starego, wyeksploatowanego; sprzętu komputerowego pozytywnie wpłynie na szybkość obsługi użytkowników, korzystanie z katalogów oraz przeglądanie własnych kont przez czytelników.

W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w nowości wydawnicze uzupełniany będzie księgozbiór MBP. Z dotacji zakupionych zostanie około 1.600 woluminów, które systematycznie trafiać będą do rąk czytelników.