DSC 0080W poniedziałek, 22.05 br., odbyły się pierwsze imprezy zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach programu "Wszystkie drogi prowadzą do książki" dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W Bibliotece Głównej wystawę nowości Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu "Książki dla całej rodziny" otworzyła Marta Żurawiecka - dyrektor Wydawnictwa. Zaprezentowała eksponowane na wystawie książki i odpowiedziała na liczne pytania osób biorących udział w wernisażu. 

W drugiej części spotkania psycholog Bożena Kozieł omówiła temat "Jak wychować czytelnika". Wystąpienie spotkało się z dużym odzewem z sali. Zgromadzeni zwrócili uwagę na ważną rolę rodziny, szkoły, biblioteki oraz innych instytucji kulturalnych w wychowaniu czytelnika. Zauważyli, że czytanie rodzinne, kontakty z biblioteką mają duży wpływ na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych najmłodszych oraz, że czytanie, to ważny proces poznawczy, jedna z najważniejszych umiejętności nabywanych przez człowieka w procesie edukacji. Bardzo ważnym wydarzeniem w realizacji programu był "Korowód książek" utworzony przez dzieci z Przedszkoli nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 13. Przedszkolaki przebrane w bajkowe postaci spotkały się na Placu Bartosza Głowackiego, gdzie zaśpiewały piosenki, a następnie z prowadzącymi korowód, Królową Śniegu i Słowiańską księżniczką, przemaszerowały przez Plac z książkami w ręku. Zatrzymały się na chwilę przy pomniku Bartosza Głowackiego i utworzyły hasło "Wszystkie drogi prowadzą do książki". Następnie barwny korowód przemieścił się w kierunku Biblioteki, gdzie przed budynkiem układane było domino z książek wskazujące drogę do bajkowej książnicy - Oddziału dla dzieci.

Na zakończenie korowodu dzieci zgromadziły się w sali odczytowej i wzięły udział w konkursie na znajomość bajek. Była to świetna zabawa, a prezentowane fragmenty z łatwością rozpoznawane przez dzieci. Pożegnaniem dla przedszkolaków była wspólnie odśpiewana piosenka poświęcona książce i bibliotece.