plakat ZLP poziom a

Jednym z członków Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie był Stanisław Orzeł, tarnobrzeski pedagog, dziennikarz, autor powieści. Jemu właśnie, z okazji jubileuszu 50 – lecia Oddziału Związku Literatów Polskich, poświęcony został wieczór wspomnień. Spotkanie jubileuszowe rozpoczął koncert  młodzieży Zespołu Szkół Społecznych im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu przygotowany przez Kamilę Wolską. 

Uczestnicząca w spotkaniu sekretarz - Małgorzata Żurecka zaprezentowała almanachy poezji i prozy, wydawnictwo jubileuszowe „Krajobrazy” i krótką historię rzeszowskiego Oddziału. Szczególną uwagę zwróciła na początki działalności utworzonego w 1967 roku Oddziału oraz rolę wiceprezesa, Stanisława Orła w jego kreowaniu. Szeroko na temat działalności i życia wypowiedziała się córka,  Maria Orzeł- Łysiak. Omówiła tematykę oraz okoliczności powstania powieści, zwróciła uwagę na cechy osobowościowe ojca mówiąc między innymi „Ojciec miał niesamowite poczucie humoru i zawsze starał się dostrzec w ludziach dobro. Dziś po wielu latach, czytając jego powieści… dostrzegam wiele spraw, które umknęły mi przed laty”. Uzupełnieniem wypowiedzi M. Orzeł-Łysiak były prezentowane przez dr. Sylwestra Łysiaka wybrane fragmenty powieści „Pod Łysicą”, „Kamienista droga” i „Zbój świętokrzyski”.

Spotkanie zakończyło otwarcie wystawy „Stanisław Orzeł – życie i twórczość”, na której znajdują się pamiątki,  rękopisy, zdjęcia  pochodzące ze zbiorów rodzinnych pisarza.

plakat ZLP poziom a page 001