plakat krzysztofm

Ksiądz Krzysztof Irek 10 maja b.r. spotkał się w Bibliotece Głównej z mieszkańcami Tarnobrzega. Podczas spotkania zaprezentował swoją książkę "Sługa Boży Ksiądz Biskup Zygmunt Łoziński. Opowieść o świecie którego już nie ma", wydaną nakładem Wydawnictwa i Drukarni Diecezjalnej w Sandomierzu.

Pochodzący z Diecezji Sandomierskiej ksiądz katolicki Krzysztof Irek (1978) jest absolwentem prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, pracownikiem Sądu Biskupiego w Sandomierzu, katechetą w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych i opiekunem Diecezjalnego Ośrodka Katechumenatu.

O książce księdza Krzysztofa Irka bp Tadeusz Pikus, Ordynariusz Drohiczyński napisał: "przedstawił postać biskupa Zygmunta jako gorliwego duszpasterza, który poświęcił się służbie ludziom biednym, chorym, przebywającym w więzieniach. Jako duszpasterz dbał o wychowanie dzieci i młodzieży, szczególnie pracował nad świętością rodzin. Był gorliwym patriotą, który dobro Polski stawiał ponad ówczesną poprawność polityczną – z tego wynika wspomniany w książce rozsądek, jaki wykazał wobec tzw. kultu marszałka Józefa Piłsudskiego. Między innymi dlatego biskup Łoziński staje się dla nas szczególnym wzorem Polaka myślącego, który nawet wobec działania mężów stanu potrafił zachować ów zmysł rozsądku, który Polsce był i jest nieustannie potrzebny".

plakat krzysztof