zaczarowanym

"Spichlerz zaczarowany" to opowieść o niezwykłym budynku w Tarnobrzegu,będącym dzisiaj siedzibą ważnej placówki muzealnej. Wcześniej, przez blisko półtorawieku, przechowywano w nim zboże, a od ponad ćwierćwiecza przechowuje się wjego murach liczne pamiątki przeszłości.

Na przełomie XX i XXI wieku zgromadzono tu nie tylko cenne zbiory, ale też urządzono wiele znaczących wystaw, koncertów muzyki poważnej, recitali gwiazd polskiej estrady, wykładów najwybitniejszych uczonych, występów znanych aktorów; powstało tu sporo cennych publikacji, działała muzealna pracownia konserwatorska i drukarnia offsetowa. Spichlerz od października 1991 roku był pierwszą siedzibą Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega; od września 2013 roku jest siedzibą jego Oddziału - Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego. W dniu promocji, 11.06.2018 r., refleksjami o swojej najnowszej książce z licznie zgromadzoną w Bibliotece publicznością podzielił się autor, Adam Wójcik – Łużycki, założyciel, twórca i pierwszy dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, autor wielu publikacji.

zaczarowany1