Program warsztatów „Z poezją przez życie” opracowany został z myślą o uczniach interesujących się poezją. W czasie zajęć otwartych, prowadzonych metodami aktywnymi przez polonistów z różnych szkół, analizowane i interpretowane będą wiersze spoza kanonu lektur szkolnych. Każde warsztaty poprowadzi inna osoba. O tematyce i koncepcji zajęć zadecyduje osoba prowadząca. Spotkania odbywać się będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 13, zgodnie z programem opracowanym przez Marię Pałkus. O tematach i terminach prowadzonych warsztatów informować będą plakaty i strona www. Biblioteki.


30 marca 2012 r. „Zanurzony w codzienności, czyli portret poety współczesnego” – o poezji Grzegorza Kociuby

2 marca 2012 r. „Wesołe słowa – poważna treść” (o poezji lingwistycznej)

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. M.Marczaka w 2017 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do następujących zadań:

  1. Promocja Czytelnictwa 2017 - zadanie "Wszystkie drogi prowadzą do książki"
  2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - zadanie "Zakup wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M.Marczaka.