Inne

Korzystając z formularza możesz:

 • Zaproponować zakup nowej książki
 • Wydarzenie

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia Tarnobrzega za lata 1999-2014.

 

INFORMATORY

Tarnobrzeska synagoga.Tarnobrzeg 2018.

Zarys dziejów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu 2007 – 2016. Tarnobrzeg 2016.

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. Informator. Tarnobrzeg 2012.

Tarnobrzeskie ulice. Tarnobrzeg 2012.

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg 2010.

Zarys dziejów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. Wydanie jubileuszowe. Tarnobrzeg 2006.

(bez ISBN)

Informator. Wydanie jubileuszowe z okazji 70 lat działalności biblioteki. Tarnobrzeg 2016.

Informator Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg 2012.

1946-2006 60 lat działalności. Miejska Biblioteka Publiczna im dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. Informator jubileuszowy. Tarnobrzeg 2006. 

 

INNE WYDAWNICTWA

Rusek Iwona E. Baśń o Tarnobrzegu. Część druga. Tarnobrzeg 2022.

Rusek Iwona. Baśń o Tarnobrzegu. Tarnobrzeg 2021.

Tarnobrzeg - warto zobaczyć. Tarnobrzeg 2020.

Wojciech Wiącek, Sodoma i Gomora czyli dzieje karczmy w jednej wsi. Tarnobrzeg 2019.    

Jachowicz Stanisław, Bajki i powiastki. Tarnobrzeg 2016. 

Piętak Stanisław, Młodość Jasia Kunefała: powieść. Tarnobrzeg 2014.

Słomka Jan, Pamiętniki Włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Tarnobrzeg 2012.

Pomniki i tablice Tarnobrzega. Tarnobrzeg 2005.

Tarnobrzeskie pomniki. Tarnobrzeg 2000.

Z książką przez życie – prace I i II edycji konkursu literackiego.

Życie wierszem pisane  - 2004-2014.

 

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE / KALENDARIA

Ferdynand Kuraś - poeta spod chłopskiej strzechy. Tarnobrzeg 2021.

Kalendarium tarnobrzeskie. Wybrane rocznice regionalne w 2020 roku. Tarnobrzeg 2019.

Gustaw Herling – Grudziński. Tarnobrzeg 2019.

Wojciech Wiącek 1869-1944 „W sercu mu Polska urosła…”. Tarnobrzeg 2019

„Oto się Polska odnawia, oto się Polska odradza…”. Tarnobrzeg 2018.

Hieronim Dekutowski „Zapora”. Tarnobrzeg 2018.

Kalendarium tarnobrzeskie. Wybrane rocznice regionalne na rok 2019. Tarnobrzeg 2018.

Irena Sendlerowa. Tarnobrzeg 2018.

Alfred Freyer w ogólnopolskiej prasie archiwalnej. Tarnobrzeg 2017

Kalendarz Świąt Dziwnych i Niezwykłych. Tarnobrzeg 2017.

Michał Marczak (1886-1945). Tarnobrzeg 2016.

Księgozbiór regionalny. Czytelnia. Tarnobrzeg 2015

Marian Ruzamski. Informator bibliograficzny. Tarnobrzeg 2015

Tarnobrzeska synagoga. Tarnobrzeg 2015.

Papież Jan Paweł II (1920-2005). Tarnobrzeg 2015.

Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe 1953 – 2013. Tarnobrzeg 2014

Hieronim Dekutowski  PS. „Zapora” 1918-1949. Tarnobrzeg 2013.

Kalendarium rocznic regionalnych w 2013 roku. Tarnobrzeg 2012

Tarnobrzeg w czasie okupacji. Tarnobrzeg 2009.

Dr Michał Marczak (1886-1945) bibliotekarz, historyk, pedagog, etnograf. Tarnobrzeg 2006.

 

   

Projekty zrealizowane przez Miejska Bibliotekę Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu.

 

2006

1. -„Zwiększenie i wdrożenie potencjału informacyjnego biblioteki”. Zakup sprzętu komputerowego do Biblioteki Głównej i filii bibliotecznych. Podłączenie Internetu i utworzenie w filiach osiedlowych: Miechocin, Przywiśle i Sobów stanowisk dla użytkowników z dostępem do komputera i Internetu. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2007

1. -"Rozwój księgozbioru bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Promocja czytelnictwa poprzez zwiększenie zainteresowania książką czytelnika dziecięcego – edukacja literacka prowadzona dla najmłodszych czytelników”. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. -„Modernizacja i remont nieruchomości do prowadzenia działalności kulturalnej”. Remont generalny i modernizacja budynku Biblioteki Głównej – wymiana instalacji c.o, drzwi, wykładzin, mebli biurowych, malowanie wszystkich pomieszczeń Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2008

1. -„Modernizacja stanu bazy oraz infrastruktury technicznej Filii nr 1 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ludzi z dysfunkcją wzroku”. Zakup sprzętu bibliotecznego, komputerów, sprzętu specjalistycznego dla osób z dysfunkcją wzroku. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. -„Rozwój księgozbioru bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2009

1. -„Rozwój księgozbioru bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2010

1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. „Czytam, więc jestem - upowszechnianie i promocja czytelnictwa". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. „Powódź. Pomagamy!” – projekt Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowany do bibliotek, które ucierpiały w powodzi.

 

2011

1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2012

1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2013

1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka + „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”

 

2014

1. Program Biblioteki Narodowej - Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Program Biblioteki Narodowej - Priorytet 2 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2015

1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2016

1. Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych"

 

2017

 1. „Wszystkie drogi prowadzą do książki” – Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 – Promocja czytelnictwa.
 1. „Zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka” – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020
 1. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

2018

 1. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

2019

 1. „Czytać poezję” – Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – „Promocja czytelnictwa 2019” .
 2. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
 3. "Mała książka - wielki człowiek" - kampania społeczna realizowana przez Instytut Książki.
2020
 
1. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
2. „Mała książka - wielki człowiek" - kampania społeczna realizowana przez Instytut Książki.
 
2021
 
 1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunku interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych  ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
2022 
 1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunku interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. „Literatura na pięciolinii” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocja Kultury - państwowego funduszu celowego.
 3. „Mała książka - wielki człowiek" - kampania społeczna realizowana przez Instytut Książki.

 1. Udostępnianie zbiorów - zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z dn. 28 lipca 1997r.) i Statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej użytkownikom udostępniany jest księgozbiór oraz zbiory audiowizualne na zewnątrz Biblioteki oraz na miejscu w czytelniach.
 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne - zamawianie książek, mikrofilmów, kserokopii w bibliotekach na terenie kraju na konkretne zamówienie czytelnika. Książki z wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są w czytelni biblioteki, która zajmuje się realizacją zamówień. Usługa odpłatna zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora MBP cennikiem.
 3. Informacyjne:

  a) udzielanie informacji użytkownikom z wykorzystaniem księgozbiorów bibliotek, katalogów, kartotek, baz danych

  b) opracowywanie zestawień bibliograficznych.

 4. Usługi ksero - wykonywane są zgodnie z przepisami o prawie autorskim i prawach pośrednich (Dz. U. Nr 24/1994, poz. 83), kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe niż arkusz wydawniczy (22 strony).
 5. Internet - użytkownik może skorzystać z dostępu do Internetu w Czytelni dysponującej 4 stanowiskami komputerowymi oraz w każdej z siedmiu filii funkcjonujących na terenie miasta.

  Ponadto umożliwiamy:

  a) sporządzenie wydruków

  b) skanowanie materiałów

 6. Wydawnictwa regionalne - przyjmujemy w komis i sprzedajemy powierzone nam wydawnictwa regionalne, ukazujące się w Tarnobrzegu.
 7. Wynajem sali odczytowej (50 osób) - na spotkania, zebrania, wyposażenie - nagłośnienie rzutnik multimedialny, ekran.

  Cennik opłat i usług świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu do wglądu w Bibliotece Głównej oraz filiach.