1. Udostępnianie zbiorów - zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z dn. 28 lipca 1997r.) i Statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej użytkownikom udostępniany jest księgozbiór oraz zbiory audiowizualne na zewnątrz Biblioteki oraz na miejscu w czytelniach.
 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne - zamawianie książek, mikrofilmów, kserokopii w bibliotekach na terenie kraju na konkretne zamówienie czytelnika. Książki z wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są w czytelni biblioteki, która zajmuje się realizacją zamówień. Usługa odpłatna zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora MBP cennikiem.
 3. Informacyjne:

  a) udzielanie informacji użytkownikom z wykorzystaniem księgozbiorów bibliotek, katalogów, kartotek, baz danych

  b) opracowywanie zestawień bibliograficznych.

 4. Usługi ksero - wykonywane są zgodnie z przepisami o prawie autorskim i prawach pośrednich (Dz. U. Nr 24/1994, poz. 83), kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe niż arkusz wydawniczy (22 strony).
 5. Internet - użytkownik może skorzystać z dostępu do Internetu w Czytelni dysponującej 4 stanowiskami komputerowymi oraz w każdej z siedmiu filii funkcjonujących na terenie miasta.

  Ponadto umożliwiamy:

  a) sporządzenie wydruków

  b) skanowanie materiałów

 6. Wydawnictwa regionalne - przyjmujemy w komis i sprzedajemy powierzone nam wydawnictwa regionalne, ukazujące się w Tarnobrzegu.
 7. Wynajem sali odczytowej (50 osób) - na spotkania, zebrania, wyposażenie - nagłośnienie rzutnik multimedialny, ekran.

  Cennik opłat i usług świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu do wglądu w Bibliotece Głównej oraz filiach.