plakat szwedo mW Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu 21.03.2019 roku z czytelnikami spotkał się Bogusław Szwedo - dziennikarz, założyciel i prezes Radia Leliwa w Tarnobrzegu, autor 12 słowników biograficznych. W ubiegłym roku, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setną rocznicą powstania Biskupstwa Polowego, biograf i historyk wydał kolejny słownik "Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości".

Bogusław Szwedo prezentując swoją najnowszą publikację w gronie Tarnobrzeżan podkreślił, że znaleźli się w niej wszyscy kapelani wojskowi wyniesieni na ołtarze do chwały błogosławionych oraz ci, których toczą się procesy beatyfikacyjne. W słowniku autor zawarł 100 biogramów duszpasterzy ze wszystkich formacji wojskowych ostatnich stu lat: Legionów Polskich, Armii gen. Józefa Hallera, Korpusów Polskich na Wschodzie, Powstania Wielkopolskiego, Powstań Śląskich, z wojny polsko-bolszewickiej, z kampanii polskiej 1939 roku, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, powojennego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, ludowego WP oraz kapelanów zamordowanych w Katyniu, Dachau, Auschwitz i przez komunistyczne władze po II wojnie światowej.

W słowie wstępnym bp. gen. bryg. Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego o nowym wydawnictwie napisał: Z informacji rozproszonych w wielu źródłach archiwalnych, artykułach i książkach, Autorowi udało się przedstawić życie i działalność wybitnych duszpasterzy wojskowych, bohaterów i błogosławionych – tych, którzy odegrali znaczącą rolę w życiu religijnym i społecznym naszej Ojczyzny i Wojska Polskiego. Mam nadzieję, że przygotowana tak wielkim nakładem pracy publikacja będzie zachętą do pogłębienia studiów nad duszpasterstwem wojskowym ostatnich stu lat.

plakat szwedo kapelani