iskraJolanta Dąbrowska- Iskra studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru w pracowni projektowej dywanów i tkaniny artystycznej i prof. Mariusza Kowalskiego i prof. Jolanty Rudzkiej Habisiak oraz w pracowni malarskiej prof. Andrzeja Gieragi. Jest autorka obrazów olejnych i gobelinów. W swoich pracach zwraca szczególna uwagę na grę kolorów i barwnych refleksów.

Najczęściej przewijającymi się motywami w jej twórczości są kwiaty i pejzaże. W twórczości artystki widać fascynację impresjonistami, między innymi Monetem i Degasem. W ostatnich latach brała udział w licznych plenerach, m.in. w Ożarowie, Chobrzanach, Batorzu, Zaniemyślu, Koronowie. Prezentowała prace na wystawach w Tarnobrzegu, Nowej Dębie, Pińczowie, Chobrzanach, Załęczu Wielkim, Łodzi, Warszawie.
         Za działalność artystyczną otrzymała m.in.:  I nagrodę za najlepiej opracowany wzór wyrobów wnętrzowych- COBR w Łodzi (1987 i 1988),  II nagrodę w konkursie ogólnopolskim „Wzornictwo to nasz atut”- Centrum Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie (1988), oraz II nagrodę za najlepiej opracowany wzór wyrobów wnętrzowych- COBR w Łodzi. Znaki czasu  to uchwycenie ulotności życia. To widok z mojego okna.  Kwiaty, drzewa w całym swoim bogactwie barw. To też obrazy, głównie pejzaże, które powstały na plenerach, powiedziała autorka prac podczas wernisażu wystawy 10 maja 2019 roku.

plakatIskra