Plakatmaly

Miejska Biblioteka Publiczna im. Michała Marczaka w Tarnobrzegu bierze udział w projekcie „Z książką na start” przeznaczonym dla dzieci w wieku 3-6 lat (urodzonych w latach 2013-2016), który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Celem akcji jest zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. 

Każde dziecko, które przyjdzie z rodzicem do biblioteki, otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, natomiast dla rodziców lub opiekunów przygotowana jest broszura „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”, która przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna bibliotekę - ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla dzieci i ich rodziców.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają. Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

Wyprawki czytelnicze można odbierać w: Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej ul. Szeroka13 oraz Filii Nr 1 - osiedle Serbinów, ul. M. Dąbrowskiej 31 A, Filii Nr 2- osiedle Siarkowiec, ul. Kopernika 5, Filii Nr 3 - osiedle Miechocin, ul. Krzywa 2, Filii Nr 4 - osiedle Mokrzyszów, ul. Sienkiewicza 213, Filii Nr 5 - osiedle Wielowieś, ul. Warszawska 310 B, Filii Nr 6 - osiedle Sobów, ul. Kościelna 3, Filii Nr 7 - osiedle Dzików, ul. Konfederacji Dzikowskiej 12/26/27, Filia Nr 8 - osiedle Przywiśle, ul. Kosmonautów 4.

Projekt „Z książką na start” realizowany jest od 19 września 2019 do 31 grudnia 2019 lub do wyczerpania egzemplarzy. Pierwsze wyprawki czytelnicze trafiły do rąk dzieci, które już pierwszego dnia gromadnie odwiedziły Bibliotekę Główną oraz jej filie.

Plakatmy