plakat konkurs niewidomim

Fundacja Szansa dla Niewidomych nominowała Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu do ogólnopolskiego etapu konkursu IDOL 2019 w kategorii PLACÓWKA KULTURYPROSIMY O GŁOS. Wystarczy wejść na stronę ttp://idol.szansadlaniewidomych.org/vote/372 wpisać swój adres e-mail, kliknąć oddaj głos i potwierdzić link otrzymany na maila. Głosowanie jest bezpłatne. Trwa do 10 października 2019 roku.

Celem konkursu jest między innymi wyróżnienie osób, firm i instytucji, które w najznakomitszy sposób zasłużyły się w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji niewidomych i słabowidzących, promocja zaangażowania społecznego oraz dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami, które wpływają na integrację wewnątrzśrodowiskową.

Prosimy również o rozesłanie informacji o głosowaniu do innych osób, znajomych, przyjaciół, instytucji, itp.

plakat konkurs niewidomi