galeriaaaa150

„Retrospekcja” to wystawa fotografii Wiktora Bednarczuka w Galerii “Okno”. Jest ona wycieczką w lata osiemdziesiąte XX wieku. Autor zdjęć należał wtedy do Klubu “Niezależni” i mieszkał w Jastrzębiu Zdroju. Fotografia czarno-biała była i jest sprawdzianem talentu fotografującego. Niuanse i przejścia światła i cienia, bogactwo szarości i ta swoista tajemniczość, nastrój i klimat tamtych czasów oddanych jednym kolorem wyłania się z jego prac.

Wiktora Bednarczuka dawały wówczas powód do śmiechu jak i refleksji. Niektóre z prac były nagrodzone w “Satyrykonie” - międzynarodowym konkursie rysunku i fotografii. Dziś mieszka i tworzy w Świniarach Starych koło Łoniowa, a fotografie nie są już szare a barwne, nadal jednak ze spojrzeniem dokumentalisty i prześmiewcy.

Wiktor Bednarczuk urodził się w Chełmie. Od 2008 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików, Okręg Świętokrzyski. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje fotografia dokumentacyjna, fotografia publicystyczna, socjologiczna oraz fotografia kreacyjna. Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego fotografie były prezentowane i nagradzane na wielu wystawach pokonkursowych. W 2009 roku był pomysłodawcą, inicjatorem i założycielem „Galerii Sztuki Wzgardzonej i Zapomnianej” w Świniarach Starych. Należy do Fotoklubu Galerii MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prowadzi liczne prelekcje i spotkania nawiązujące do tematyki fotograficznej.

Wystawę można oglądać od 7 października 2019 r. do 6 listopada 2019 r.