plakat promocjam

Tradycyjnie, w związku z ogłaszanym przez Radę Miasta rokiem upamiętniającym zasłużonego Tarnobrzeżanina, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka wydaje jubileuszowe publikacje. Tym razem z okazji obchodzonego Roku Wojciecha Wiącka nakładem Biblioteki ukazała się książka „Sodoma i Gomora czyli dzieje karczmy w jednej wsi”.

Patronat nad wydawnictwem objął Prezydent Miasta Tarnobrzega pan Dariusz Bożek, który we wstępie napisał: „Wyrazem hołdu oraz pamięci dla działacza z Machowa jest czwarte wydanie najważniejszego Jego dzieła „Sodoma i Gomora czyli dzieje karczmy w jednej wsi”. Książkę wydaną przez chłopa wyróżnia szczerość wypowiedzi oraz brak sztuczności. Kierowana była do społeczeństwa, miała zachęcić do walki z alkoholizmem, który sieje zło, nędzę moralną i materialną. Książką, która powstała w 1927 roku, chciał Wojciech Wiącek w skromny sposób uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości. (…) Światły i postępowy chłop wiedział, że aby wzmocnić, odrodzić i utrzymać odzyskaną Polskę należy zwalczać wszelkie nałogi, zwłaszcza pijaństwo, które odpowiada za wszelkie zło i upadek moralny ludu polskiego.”

Publikacja jubileuszowa przygotowana na podstawie wydania z 1927 roku, wzbogacona została o fotokopie stron rękopisu oraz zdjęcia medaliku z wizerunkiem Świętego Izydora i Matki Boskiej Częstochowskiej, który otrzymywali z rąk misjonarzy członkowie Bractwa ”Trzeźwości”.

Podczas spotkania promocyjnego, 12 listopada 2019 roku, Prezydent Miasta, przed przeczytaniem pierwszego rozdziału „Sodomy i Gomory” przytoczył słowa Wojciecha Wiącka zawarte we wstępie do trzeciego wydania, słowa skierowane do duchowieństwa i nauczycieli aby od najmłodszych lat wpajali oni wstrzemięźliwość i dawali dobry przykład młodzieży, gdyż „ jaka będzie młodzież – taka będzie przyszłość nasza”. O powstaniu machowskiej karczmy i o tym, jak chłopi nauczyli się pić wódkę czytali wnukowie i prawnukowie autora Dorota Kozioł, Małgorzata Adamska z domu Wiącek i Krzysztof Pańczyk. Kolejne rozdziały o skutkach picia wódki, plugawieniu obyczajów i walce z pijaństwem czytali tarnobrzescy dziennikarze: Dorota Witas, Katarzyna Wierzbicka i Mikołaj Gwoździowski z Telewizji Lokalnej, Ewa Wójcik – Lis z Radia Leliwa, Marta Woynarowska z Gościa Niedzielnego, Wioletta Wojtkowiak z Echa Dnia, Małgorzata Rokoszewska – Ćwiękała z Super Nowości i Bartosz Półrolniczak z Internetowej Telewizji „Wisła”. Ostatnie fragmenty należały do wiceprzewodniczącej Rady Miasta pani Bożeny Kapuściak  oraz czytelników i bibliotekarzy Justyny Uchańskiej, Małgorzaty Drypy, Ewy Stec i Beaty Mazur.

plakat promocja