plakatschabowskim

Spotkaniem „Tarnobrzeg – ludzie i wydarzenia w twórczości Czesława Schabowskiego” zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu 22 listopada 2019 roku, uczczono 111 rocznicę urodzin pisarza. Bogusław Szwedo, moderator spotkania oraz Jordan Gonciarz, Maria Pałkus, Maria Pietrow i Marek Zdyrski w swoich wystąpieniach omówili walory regionalne, literackie i społeczne w twórczości pisarza.

Bogusław Szwedo, przedstawiając zarys genealogii rodziny Schabowskich, zwrócił szczególną uwagę na udział jej przedstawicieli w walce o niepodległość. Jordan Gonciarz, inicjator i wydawca II wydania „Mój przyjaciel goj” przypominając literacki dorobek Schabowskiego wyróżnił te tytuły, w których pojawiają się wątki tarnobrzeskie. O kompozycji książki „Mój przyjaciel goj” oraz jej analizę pod względem słownictwa, słowotwórstwa, fonetyki i frazeologii przedstawiła Maria Pałkus. Natomiast Maria Pietrow ukazała literacki zapis historii Tarnobrzega i okolic w subiektywnej pamięci mieszkańców zawarty w „Nie ma ulicy Zielonej”. Również do „Nie ma ulicy Zielonej” odniósł się Marek Zdyrski w swojej wypowiedzi wskazując na niemal proroczy fragment utworu, w którym Schabowski przewiduje koniec eksploatacji złóż siarki w Tarnobrzegu. Prelekcje wzbogacone były prezentacjami multimedialnymi. Honorowymi gośćmi spotkania byli wnukowie Czesława i Józefa Schabowskich.

Czesław Schabowski (1908 – 1987)  Zadebiutował w 1945 roku opowiadaniem ”Pierwsza spowiedź”, drukowanym na łamach tygodnika „Odrodzenie”. Wspierany przez Stanisława Piętaka wydał kolejne utwory „Szarotki” (1946), „Tama” (1947), „To sprawa syna” (1951). Po wyjeździe na Pomorze, zafascynowany morzem i rybołówstwem, opublikował kolejne utwory: „Wielka zatoka” (1967), „Lisy morskie” (1971), „Archipelag urzeczonych” (1978). Ostatni okres twórczej drogi pisarza to wspomnienia z lat spędzonych w rodzinnym mieście. W 1972 roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego wydana została powieść „Nie ma ulicy Zielonej”, w 1981 „Zbój lasowski”. Natomiast „Mój przyjaciel goj” wydany został w 1990 roku przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą, już po śmierci autora.

Z recenzjami wybranych książek można zapoznać się na stronach:

https://www.tarnobrzeg.info/2019/01/15/czeslaw-schabowski-tama/

https://www.tarnobrzeg.info/2019/03/02/czeslaw-schabowski-na-wylotowce/

https://www.tarnobrzeg.info/2011/03/04/zboj-lasowski-warto-przeczytac/

https://www.tarnobrzeg.info/2007/11/14/nie-ma-ulicy-zielonej-35-lat/

plakatschabowski