plakatschabowskim

Spotkaniem „Tarnobrzeg – ludzie i wydarzenia w twórczości Czesława Schabowskiego” zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu 22 listopada 2019 roku, uczczono 111 rocznicę urodzin pisarza. Bogusław Szwedo, moderator spotkania oraz Jordan Gonciarz, Maria Pałkus, Maria Pietrow i Marek Zdyrski w swoich wystąpieniach omówili walory regionalne, literackie i społeczne w twórczości pisarza.

Bogusław Szwedo, przedstawiając zarys genealogii rodziny Schabowskich, zwrócił szczególną uwagę na udział jej przedstawicieli w walce o niepodległość. Jordan Gonciarz, inicjator i wydawca II wydania „Mój przyjaciel goj” przypominając literacki dorobek Schabowskiego wyróżnił te tytuły, w których pojawiają się wątki tarnobrzeskie. O kompozycji książki „Mój przyjaciel goj” oraz jej analizę pod względem słownictwa, słowotwórstwa, fonetyki i frazeologii przedstawiła Maria Pałkus. Natomiast Maria Pietrow ukazała literacki zapis historii Tarnobrzega i okolic w subiektywnej pamięci mieszkańców zawarty w „Nie ma ulicy Zielonej”. Również do „Nie ma ulicy Zielonej” odniósł się Marek Zdyrski w swojej wypowiedzi wskazując na niemal proroczy fragment utworu, w którym Schabowski przewiduje koniec eksploatacji złóż siarki w Tarnobrzegu. Prelekcje wzbogacone były prezentacjami multimedialnymi. Honorowymi gośćmi spotkania byli wnukowie Czesława i Józefa Schabowskich.

Czesław Schabowski (1908 – 1987)  Zadebiutował w 1945 roku opowiadaniem ”Pierwsza spowiedź”, drukowanym na łamach tygodnika „Odrodzenie”. Wspierany przez Stanisława Piętaka wydał kolejne utwory „Szarotki” (1946), „Tama”(1947), „To sprawa syna"(1951). Po wyjeździe na Pomorze, zafascynowany morzem i rybołówstwem, opublikował kolejne utwory: „Wielka zatoka”(1967), „Lisy morskie”(1971),Archipelag urzeczonych”(1978). Ostatni okres twórczej drogi pisarza to wspomnienia z lat spędzonych w rodzinnym mieście. W 1972 roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego wydana została powieść „Nie ma ulicy Zielonej”, w 1981 „Zbój lasowski”. Natomiast „Mój przyjaciel goj”wydany został w 1990 roku przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą, już po śmierci autora.

Z recenzjami wybranych książek można zapoznać się na stronach:

https://www.tarnobrzeg.info/2019/01/15/czeslaw-schabowski-tama/

https://www.tarnobrzeg.info/2019/03/02/czeslaw-schabowski-na-wylotowce/

https://www.tarnobrzeg.info/2011/03/04/zboj-lasowski-warto-przeczytac/

https://www.tarnobrzeg.info/2007/11/14/nie-ma-ulicy-zielonej-35-lat/

plakatschabowski