skan011maly

Promocja pamiętników Walerii hr. Tarnowskiej, w przekładzie na język polski, „Moje podróże” odbyła się 7 lutego 2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka. Publikacja, w bibliofilskim nakładzie 170 egzemplarzy, ukazała pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Dariusza Bożka. Jesienią ubiegłego roku minęła 170 rocznica śmierci hr. Walerii Tarnowskiej, współtwórczyni Kolekcji Dzikowskiej. 

Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega wydało interesujący zapis jej podróży do Włoch z lat 1803-1804, którą pani na Dzikowie odbyła w towarzystwie swojego ojca Waleriana Stroynowskiego oraz męża Jana Feliksa Tarnowskiego. Podobnie jak pisane przez hrabinę przez całe jej życie pamiętniki, tekst powstał w języku francuskim i nigdy jeszcze nie ukazał się w polskiej wersji językowej. Tłumaczenia dokonała tarnobrzeżanka, Monika Chwałek-Oczkowska, świetna tłumaczka, autorka wielu artykułów na temat Walerii Tarnowskiej, współautorka kilku słowników polsko-francuskich. "Moje podróże" powstały z myślą o maleńkiej córeczce Tarnowskich Rozalii i są opisem miejsc i zabytków, jakie Tarnowscy zwiedzali w Italii, także relacją ze spotkań z wieloma czołowymi postaciami ówczesnego życia politycznego i artystycznego, .min. z papieżem Piusem VII, Letycją Bonaparte, matką cesarza Napoleona I, czy rzeźbiarzem Antonio Canovą. "Moje podróże" ukazują nieprzeciętną osobowość Walerii Tarnowskiej - skromnej, pełnej pokory kobiety, a jednocześnie wybitnej obserwatorki i znawczyni sztuki. Tekst książki wzbogacają piękne ryciny z epoki.                                                                                                         dr Adam Wójcik