3 6Miejska Biblioteka Publiczna im. Michała Marczaka w Tarnobrzegu przystąpiła do kampanii społecznej prowadzonej przez Instytut Książki w Krakowie dofinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach ogólnopolskiej akcji wszystkie dzieci z grupy wiekowej od 3 do 6 lat mogły przyłączyć się do projektu „Z książką na start” i odebrać w Bibliotece niezwykłą Wyprawkę Czytelniczą.

Zaproponowana akcja, promująca czytelnictwo wśród najmłodszych, spotkała się z żywym zainteresowaniem, uznaniem i sympatią, zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców. Od 19 września 2019 roku z proponowanej formy spotkania z książką skorzystało 257 Małych Czytelników filii i agend MBP. W ramach akcji mały czytelnik otrzymuje własną kartę, ma możliwość zbierania naklejek, może samodzielnie wybierać książeczki, co dla dzieci jest niezwykłym wydarzeniem sprawiającym im dużo radości i uciechy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu kontynuuje rozpoczętą w minionym roku kampanię i obecnie zaprasza wszystkie dzieci urodzone w latach 2014-2017 do przygody z projektem „Z książką na start”. Wyprawki Czytelnicze czekają na nowych właścicieli do końca czerwca 2020 roku lub do ich wyczerpania.

Serdecznie zapraszamy do Oddziału dla dzieci Biblioteki Głównej oraz wszystkich filii MBP.