DSCN8101m

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. Na ten problem zwrócili uwagę bibliotekarze z Filii nr 1 podczas zajęć edukacyjnych zorganizowanych 19 lutego b.r., w których uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych. W trakcie spotkania uczniowie oglądnęli film oraz prezentację multimedialną, z których dowiedzieli się jak ważna jest dokładna segregacja śmieci i jak należy racjonalnie gospodarować odpadami.

 

Prowadzący zajęcia przypomnieli do jakich pojemników należy wrzucać szkło, papier, tworzywa sztuczne i metal, odpady zmieszane oraz odpady roślinne. Zapoznali również uczniów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi odpadów, takimi jak: odpady komunalne, przemysłowe, odpady niebezpieczne, surowce wtórne, spalanie czy recykling i utylizacja. Na zakończenie uczniowie dyskutowali o korzyściach wynikających z segregacji śmieci oraz zastanawiali się, co zrobić aby na świecie było mniej śmieci. Wzięli również udział w zabawie „Segregacja śmieci”. Karteczki z nazwami śmieci uczniowie bezbłędnie wrzucali do odpowiednich kolorowych pojemników.