• Od dnia otwarcia Biblioteka Główna oraz filie biblioteczne pracują wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek.
 • Do odwołania zamknięte będą czytelnie. Nie będą udostępniane zbiory na miejscu i organizowane imprezy, spotkania, zajęcia, warsztaty itp.
 • Do pomieszczeń bibliotek wpuszczane będą osoby w maseczkach i rękawicach ochronnych.
 • Użytkownicy będą wchodzić pojedynczo, zachowując 2 metrową odległość.
 • Czytelnicy po wejściu do Biblioteki powinni zdezynfekować ręce lub skorzystać z rękawic ochronnych, przeznaczonych dla użytkowników.
 • Zużyte rękawice, chusteczki higieniczne, ręczniki wyrzucane będą do wyznaczonych koszy.
 • W Bibliotece Głównej będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 5 czytelników.
 • W Bibliotece Głównej zwrot książek odbywać się będzie wyłącznie w sali odczytowej mieszczącej się na I piętrze .
 • Nie wolno dezynfekować zwracanych książek preparatami dezynfekującymi.
 • Zwracane przez czytelników książki odkładane będą na okres kwarantanny trwający 14 dni.
 • Przyjmowanie zwracanych książek odbywać się będzie w pomieszczeniach bibliotek, na stanowiskach zabezpieczonych osłonami z folii oraz z zachowaniem 2- metrowego odstępu pomiędzy bibliotekarzem a użytkownikiem.
 • W związku z likwidacją wolnego dostępu do księgozbioru książki podawane będą przez bibliotekarzy.
 • Po każdym przyjęciu książek dezynfekowane będą rękawice, blaty,  czytniki, klawiatury, myszki i telefony.
 • W pracy bibliotek od 13.00 do 13.30 będą przerwy techniczne.
 • Od 4 maja czynna będzie również wrzutnia książek.