GaleriaOKNOiskramW Galerii Okno Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka od 4 grudnia b.r. do 15 stycznia 2021 roku prezentowana będzie wystawa prac, pochodzącej z Dolnego Śląska, tarnobrzeżanki Jolanty Dąbrowskiej Iskra. Autorka ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim, studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru.

Malarstwo i tkactwo to dziedziny sztuki, które stanowiły jednocześnie drogę zawodową i pielęgnowane hobby autorki . Od kilku lat przebywa na emeryturze co sprzyja swobodzie i niezależności, bez których trudno o realizację twórczej pasji. Uczestniczyła w licznych plenerach malarskich w Polsce i za granicą. Nie tylko pejzaż w różnych porach roku ale również kwiaty stanowią główny temat jej obrazów a istotną, rozpoznawalną cechą to gra kolorów i barwne refleksy dające wrażenie migotania. Dotychczas malarka eksponowała swoje prace w Tarnobrzegu i okolicznych miejscowościach, jak również na terenie całego kraju. Na obecnej wystawie prezentowane są prace powstałe w ostatnich miesiącach.