logo

Rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych zaprasza do udziału w konkursie „Dostępna książka – konkurs czytelniczy dla osób z niepełnosprawnościami.” Konkurs ogłoszony został w ramach projektu „Kultura bliżej Nas. Dostępna książka jako forma włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.” Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Celem projektu jest tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami poprzez wspieranie uczestnictwa tych osób w przedsięwzięciach kulturalnych. Szczegóły projektu dostępne na stronie:https://www.szansadlaniewidomych.org/index.php/kultura-blizej-nas-dostepna-ksiazka-jako-forma-wlaczenia-spolecznego-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Plakat Kultura bliżej Nas