niepodleglam

W związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 7 (os. Mokrzyszów) uczestniczyli w lekcji bibliotecznej „Tarnobrzeżanie na drogach do Niepodległej”.

Podczas spotkania poznali nazwiska powstańców i legionistów, których prochy w większości, spoczywają na miechocińskim cmentarzu. Natomiast przeczytane przez bibliotekarza fragmenty wspomnień Jana Słomki i Ferdynanda Kurasia ukazały młodzieży atmosferę tamtych dni w Tarnobrzegu.