01dob

Eugeniusz Dąbrowski ( 1923 – 1996 ) uczeń tarnobrzeskiego gimnazjum, harcerz, żołnierz i kronikarz oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Autor wielu książek i artykułów w prasie lokalnej przedstawiających życiorysy ludzi – legend oraz wydarzenia których był uczestnikiem. „Gdy bój się skończy”, „Bez broni”, „Szlakiem Jędrusiów”, „Jędruś – legenda i rzeczywistość”, „Jasnogórskie Śluby „Jędrusiów” 1939 -1984”  to żywe relacje zarówno z czasów szkolnych jak i  późniejszych, leśnych, pod dowództwem Władysława Jasińskiego.

Natomiast „Nadwiślańskie korzenie” to zbiór biogramów ludzi tu nad Wisłą, w Dzikowie bądź w Tarnobrzegu urodzonych, którzy swoją pracą rozsławili nasze miasto.