marczakplakatmMichał Marczak na stałe wpisał się w historię miasta i regionu. Urodził się w Grywałdzie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1913 roku aż do śmierci związany ze zbiorami Rodziny Tarnowskich w Dzikowie. Uhonorowaniem jego pracy bibliotekarskiej, archiwistycznej, pedagogicznej i etnograficznej, było nadanie w 2006 roku, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu jego imienia. 135 rocznica urodzin oraz 15 lecie nadania imienia Bibliotece stały się okazją do przypomnienia życia, jak i dorobku Bibliotekarza z Dzikowa.

Prezentowane w Galerii „Okno” fotokopie zdjęć, kart z pamiętnika oraz pierwszych stron publikacji pochodzą ze zbiorów własnych Biblioteki.