wystawamaly

Rok 2022 to rok szczególny dla tarnobrzeskich pszczelarzy. W tym roku bowiem przypada 100 rocznica powołania Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego z siedzibą w Tarnobrzegu (22 marca 1922 rok). Rocznica ta stała się inspiracją do zaprezentowania w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka wystawy ukazującej, nie tylko historię pszczelarstwa, ale przede wszystkim rolę, jaką pasieki odgrywały na przestrzeni stuleci, ich rozwój i modernizację.

Ekspozycja „Pszczoły – bartnicy- pasiecznicy i wybitni pszczelarze” to przede wszystkim prezentacja fachowej literatury, jaka ukazywała się na terenie kraju w latach 1800 – 1967. Wśród poradników, przewodników i ogólnych opracowań na szczególną uwagę zasługują miedzy innymi: Pszczelnik doskonały czyli nauka z doświadczenia zebrana chodzenia około pszczół wydana we Lwowie w 1800 roku, Przyjaciel pszczół: Książka dla podźwignienia krajowego pszczelnictwa  Antoniego Misiewicza z 1863 roku, Bartnictwo Teofila Ciesielskiego z 1925 roku czy Ule polskie Stanisława Mendrali z 1939 roku. Literacką część ekspozycji uzupełniają archiwalne roczniki prasy specjalistycznej z lat 1875 – 1944 między innymi: Bartnik Postępowy, Pasiecznik Wzorowy, Pszczelnictwo polski i Pasieka. Wśród prasy uwagę przyciągają dwa numery  Bartnika Postępowego, w których opublikowane zostały informacje dotyczące działań pszczelarzy w Tarnobrzegu. Artykuł zamieszczony w styczniowym numerze Bartnika z 1923 roku informuje o powstaniu (22 marca 1922 roku) Powiatowego Towarzystwa pszczelniczego z siedzibą w Tarnobrzegu. Natomiast w numerze 4  z 1938 roku opublikowana została relacja z przeprowadzonego kursu dla pszczelarzy w Mokrzyszowie.

Integralną część wystawy stanowią archiwalne fotografie wybitnych pszczelarzy, którzy włożyli wielki wkład w rozwój pszczelarstwa. Wśród nich nie zabrakło też postaci z Tarnobrzega i okolic. Prezentowane archiwalne zdjęcia pasiek przydomowych w Tarnobrzegu, Miechocinie, Chmielowie i Zakrzowie, publikacje, rękopisy i maszynopisy artykułów Wojciecha Rawskiego, dokumenty (legitymacje) członków Powiatowego Koła Pszczelarzy czy kronika Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu, prowadzona od 1975 roku, świadczą o wieloletnich tradycjach pszczelniczych w naszym powiecie.

Całość ekspozycji uzupełniają zabytkowe przedmioty stosowane w pasiekach i przy produkcji miodu. Ul słowiański (galicyjski), rojnica (1943 rok), miodarka, kószka wielkopolska, forma do wyrobu świec (gromnic), widelce do odsklepiania miodu, drewniane, metalowe i współczesne-plastikowe klatki na pszczele matki, urządzenie do zdejmowania rojów pszczelich, podkurzacze wykonane metodą „domową”, jak i profesjonalne oraz  drewniane naczynia na miód to tylko niektóre z prezentowanych obiektów przechowywanych  z wielkim pietyzmem przez pszczelarzy.

Prezentowane na wystawie obiekty pochodzą z prywatnych zbiorów.