275752198 1008712196736162 4501346653972496749 nm

Już po raz drugi gościliśmy w Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu na zaproszenie jego uczestników. Marcowe spotkanie poświęcone zostało jednemu z Niezłomnych - Hieronimowi Dekutowskiemu „Zaporze”, tarnobrzeskiemu gimnazjaliście, żołnierzowi Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnemu a następnie dowódcy legendarnego oddziału.

Prelekcji, zatytułowanej „Hieronim Dekutowski we wspomnieniach przełożonych, żołnierzy i tych, którzy go znali”, towarzyszyła prezentacja, przy realizacji której wykorzystano fotografie i fragmenty wspomnień zamieszczonych w publikacjach: Adama Barana „Pseudonim „Zapora”, Izabelli Kochanowskiej „Major „Zapora”, Ewy Kurek „Zaporczycy” w fotografii 1943-1963” oraz „Zaporczycy. Relacje t. II , IV i V, Tadeusza Sudoła „Major Hieronim Dekutowski „Zapora”(1918-1949) jak również z Księgi Jubileuszowej wydanej z oka zji 100-lecia Szkoły Realnej, Gimnazjum i Liceum w Tarnobrzegu 1909 – 2009 i „Tygodnika Nadwiślańskiego”, 2017, nr 37 (dod. specjalny).