warsztaty2022mDwa elementy zadania „Literatura na pięciolinii” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocja Kultury - państwowego funduszu celowego już za nami. Rozpoczęto przygotowania do realizacji eventu "Literatura na pięciolinii". Zaproszone do współpracy przedszkola i szkoły otrzymały przygotowane przez bibliotekę śpiewniczki z utworami Marii Konopnickiej. 

Natomiast 20 i 21 kwietnia 2022 roku przeprowadzone zostały warsztaty literacko muzyczne, „Słowa na nutach” z udziałem Doroty Kozioł – poetki i Leopolda Miłkowskiego – muzyka, ukazujące korelację pomiędzy słowem pisanym a muzyką. Uczestnikami spotkań w Bibliotece Głównej byli uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Małego Księcia i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu. Natomiast w Filii nr 1 członkowie Tarnobrzeskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Tarnobrzegu oraz uczniowie kl.VI Szkoły Podstawowej nr 10. Uczestnicy poznali nie tylko tajniki łączenia słów i nut. Dowiedzieli się również jak ważnym elementem w tekście jest rytm, który stanowi podstawę kompozycji muzycznej. Zarówno pani Dorota jak i pan Leopold zgodnie stwierdzili, że najistotniejszą sprawą jest zrozumienie tekstu i jego zaaranżowanie muzyczne tak by nie doszło do zaburzenia sensu aczkolwiek dopuszczalne jest dodawanie pewnych partii, na przykład refrenów, których w utworze brakuje. Prowadzący warsztaty w sposób praktyczny pokazali te zależności w oparciu o trzy, konkretne teksty autorstwa pani Doroty: „A myślałam”, „Tak niewiele” i „Niebieska piosenka” podejmując pierwsze próby stworzenia do nich muzyki. Warsztaty były też okazją do rozmów o literaturze i muzyce jako czynniku kształtującym osobowość. Szczególnie na spotkaniu w Filii nr 1, gdzie w gronie uczestników były też osoby piszące wiersze.