DSC 0812amW ostatnią środę, 29 czerwca, mieszkańcy Tarnobrzega mieli okazję spotkania i rozmowy z autorkami publikacji „Kościuszko z Machowa i inni. Antologia godek lasowiackich”. Spotkanie z prof. Beatą Lorens z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Elżbietą Wiącek i mgr Patrycją Laskowską-Chyłą z Uniwersytetu Jagiellońskiego poprowadził Marek Gruchota, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli i pomysłodawca wydawnictwa.

Nasza biblioteka była jednym z czterech miejsc na „promocyjnej trasie” książki, pełnej wielu ciekawych i cennych informacji o życiu dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej i o ludziach, którzy od ponad 150 lat dbali o to, by historia Lasowiaków nie odeszła w zapomnienie. Prezentowana publikacja jest pierwszą tego typu pracą, w której autorki omawiają nie tylko zasoby materiałów etnograficznych, dostępnych w bibliotekach ale przede wszystkim prezentują regionalnych etnografów, dzięki którym wiedza o tej kulturze przetrwała do naszych czasów. Odwołując się do zapisów ks. Wojciecha Michny, Wojciecha Wiącka, Jana Słomki i Marii Kozłowej ukazują jej autentyczność i niepowtarzalność. Prezentacja publikacji przez autorki wywołała wśród uczestników spotkania wiele wspomnień i refleksji, zwłaszcza, że liczne grono przybyłych Gości stanowili potomkowie Wojciecha Wiącka i Marii Kozłowej.