SeniorTarnobrzegmMiło nam poinformować, że 14.10.2022r. od godz. 10:00-16:00 w Filii nr 1 na Serbinowie odbędą się zajęcia „Rozwój Umiejętności Manualnych - zajęcia plastyczne – malowanie fartuchów. 

Spotkanie to odbędzie się w ramach projektu „Aktywny Senior. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne” finansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, realizowanego przez fundację Szansa dla Niewidomych, którego celem jest zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów, w szczególności słabowidzących i niewidomych, poprzez wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe. Filia nr 1 od lat współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podkarpacki w Tarnobrzegu oraz Fundacją Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy.

Senior Tarnobrzeg