emmm

Za nami kolejne już spotkanie, które odbyło się 14 października 2022 r. w Filii nr 1 na Serbinowie w ramach projektu „Aktywny Senior. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne” finansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizowanego przez fundację Szansa dla Niewidomych, którego celem jest zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów, w szczególności słabowidzących i niewidomych, poprzez wspieranie działań wzmacniających więzi międzypokoleniowe.

W zajęciach brali udział członkowie Polskiego Koła Związku Niewidomych, Okręgu Podkarpackiego w Tarnobrzegu, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Tarnobrzegu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii MBNP. Podczas spotkania ozdabiano przywiezione przez organizatorów fartuchy. W tym celu wykorzystano szablony z różnymi wzorami, farby, gąbki oraz pędzelki. Poprzednie warsztaty, które odbyły się 21 września 2022 r. przebiegały pod hasłem „Sport – aktywny umysł – międzypokoleniowe gry integracyjne”. Reversi, warcaby, szachy dotykowe oraz scrabble – to gry, które cieszyły się największym powodzeniem. Wszyscy uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem ćwiczyli umysł i koncentrację planując kolejne strategiczne posunięcia przy ciasteczku i herbacie. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy po każdym spotkaniu deklarują kontynuację spotkań w ramach projektu „Aktywny Senior. Międzypokoleniowe spotkania integracyjne”, który uwzględnia nie tylko osoby z niepełnosprawnością związaną ze wzrokiem, ale także ich rodzinę oraz znajomych.