DSC 0021m

W czwartek, 20 października 2022 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu odbyło się kolejne wydarzenie związane z obchodami setnej rocznicy powołania do życia Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego w Tarnobrzegu – promocja książki Marii Pałkus „O pszczołach, pszczelarzach i ich zrzeszeniach – w setną rocznicę utworzenia Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego w Tarnobrzegu”.

Publikacja to nie tylko ogrom informacji o 100 latach działalności pszczelarzy na naszym terenie. To opowieść o ludziach wielkiej pasji, pomysłowości i odwadze. To też zwrócenie uwagi jak ważną rolę z życiu człowieka odgrywają pszczoły. Zanim porozmawiano o ponadczasowych walorach książki, sposobach docierania do źródeł, sposobach pozyskiwania materiałów i samej pracy nad publikacją, autorka przeniosła uczestników spotkania w pradawne dzieje bartnictwa. Wspomagając się doskonale przygotowaną prezentacją „Bartnictwo – zajęciem Lasowiaków” przeprowadziła słuchaczy po dawnych borach i lasach, przypomniała pradawne sposoby podbierania miodu. Nie omieszkała też wspomnieć o bardzo surowych karach stosowanych w stosunku do nieuczciwych pszczelarzy. Spotkanie promocyjne było też okazją do wręczenia prestiżowych nagród za zasługi na rzecz pszczelarstwa polskiego. Pani Maria Pałkus otrzymała Medal im. ks. Jana Dzierżona za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa. Natomiast pani Monika Sadkowska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu otrzymała Złotą Odznakę w Uznaniu Zasług dla Polskiego Związku Pszczelarskiego. Jan Świs - Prezes Zarządu Okręgowego Związku Pszczelarzy w Sandomierzu wręczając odznaczenia obu Paniom nie szczędził wielu ciepłych słów, zarówno pod adresem autorki książki za jej tytaniczną pracę, jak i Biblioteki za działalność promującą wiedzę o pszczelarstwie w jego wielu wymiarach. Korzystając z okazji, zwracając się do przedstawicieli Tarnobrzeskiego Koła, podkreślił także wręcz wzorcowy sposób przygotowania jubileuszu, jak i działalność samego Koła. Dodatkowo Organizatorzy wyróżnili laureatów konkursów pszczelarskich zamieszczając ich prace w wydanym okolicznościowo kalendarzu na rok 2023 i w promowanej książce.