1. Plakat Fundacja Szansa dla Niewidomych TarnobrzegmFundacja „Szansa dla Niewidomych”-Tyflopunkt w Rzeszowie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. M. Marczaka w Tarnobrzegu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności z dysfunkcją wzroku z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego, na spotkanie informacyjne połączone z promocją najnowszej publikacji „Kraina bieszczadzkich jezior pod palcami. Publikacjaturystyczna dla osób niewidomych i słabowidzących” w ramach projektu „Turysta z niepełnosprawnością wzroku w krainie bieszczadzkich jezior”.

Finalnym etapem projektu są powyjazdowe spotkania informacyjno-promocyjne realizowane w 5 miastach województwa podkarpackiego, także w Tarnobrzegu. Zamysłem spotkań jest ukazanie efektów zrealizowanego wyjazdu nad bieszczadzkie jeziora, a tym samym zwiększenie zainteresowania Jeziorem Solińskim i Myczkowieckim oraz ich najbliższymi okolicami, jako celu turystycznego, w szczególności wśród osób z niepełnosprawnością wzroku. Inicjatywa ma na celu aktywizację osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ich integrację.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2022 roku, w godz. 10:00-12:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, Filia nr 1, Osiedle Serbinów, ul. M. Dąbrowskiej 31 A, 39-400 Tarnobrzeg. Podczas spotkania osoby niewidome i słabowidzące z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego będą mogły otrzymać bezpłatnie publikację pn. „Kraina bieszczadzkich jezior pod palcami. Publikacja turystyczna dla osób niewidomych i słabowidzących” (liczba egzemplarzy ograniczona).

1. Plakat Fundacja Szansa dla Niewidomych Tarnobrzeg