cmm Zielono, wesoło i skocznie rozpoczął się tydzień w Filii n 1 na os. Serbinów. W dniach 20 i 22 marca do Biblioteki zawitały dzieci z Przedszkola nr 7 oraz Przedszkola nr 17. Bohaterkami spotkania były żaby. Mali odkrywcy poznali różne gatunki żab, ich rolę w ekosystemie, ich zwyczaje oraz występowanie w przyrodzie.

Wysłuchały bajeczki „O żabkach w czerwonych czapkach” H. Bechlerowej i obejrzały film edukacyjny, który przybliżył im ten rodzaj płazów. Dowiedziały się z niego wielu ciekawostek, m.in. że w krajach azjatyckich żaby są symbolem szczęścia i że potrafią skakać nawet do 3 m. Dodatkowo 4-latki z Przedszkola nr 7 pokolorowały dużego formatu żabkę Gabrysię, a 5-latki z Przedszkola nr 7 wykonały techniką 3D stado żabek, które zdobią Galerię Jedynki.