• Ewidencja materiałów bibliotecznych : księgi inwentarzowe księgozbioru, rejestry ubytków, rejestry przybytków - forma pisemna i elektroniczna,
  • Ewidencja czytelników - rejestr czytelników - forma pisemna i elektroniczna,
  • Ewidencja wypożyczeń - forma elektroniczna,
  • Ewidencja udzielonych informacji, odwiedzin - forma pisemna i elektroniczna,
  • Ewidencja środków trwałych: księgi inwentarzowe środków trwałych, księgi inwentarzowe sprzętu i wyposażenia - forma elektroniczna.
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora MBP - forma elektroniczna i pisemna