Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową. Podstawą działalności jest dotacja podmiotowa przekazywana przez organizatora na podstawie sporządzanego rocznego planu finansowego.

Stan majątku MBP w  Tarnobrzegu na dzień 31.12.2016 roku.

  • środki trwałe             -    362 817,48 zł,
  • wyposażenie             -    246 886,16 zł,
  • zbiory biblioteczne  -       2 350 679,52 zł.