Sprawy związane z funkcjonowaniem Biblioteki rozpatruje dyrektor.

Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu (ul. Szeroka 13) w poniedziałki od godz.13.00 do godz. 15.30.

  

Wniosek o udostępnienie  informacji publicznej

----------------------------------- Formularz wniosku do pobrania --------------------------------------

Informacja publiczna, która jest w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu i nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.  


Formularz wniosku udostępniono powyżej do pobrania.