Promocja książki Arkadiusza Kazimierskiego "Puławianin i Dziewucha"