Drukuj
Kategoria: Filie
Odsłony: 6303

Deklaracja dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mbp.tarnobrzeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:


Wyłączenia:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.04.07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej należy kontaktować się Pawłem Kucharczykiem, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numer telefonu 15 822-47-45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 

Budynek Główny MBP, ul. Szeroka 13


Budynek MBP jest obiektem dawnej synagogi, modernizacja i przebudowa ciągów komunikacyjnych wewnątrz jest niemożliwa.

 

Filia nr 1 - Osiedle Serbinów
ul. M. Dąbrowskiej 31a

Filia nr 2 - Osiedle Siarkowiec
ul. Kopernika 5

Filia nr3 - Osiedle Miechocin
ul. Krzywa 2

Filia nr 4 - Osiedle Mokrzyszów
ul. Sienkiewicza 213

Filia nr 5 - Osiedle Wielowieś
ul. Warszawska 310B

Filia Nr 6 - Osiedle Sobów
ul. Kościelna 3

Filia Nr 7 - Osiedle Dzików
ul. Konfederacji Dzikowskiej 12/26/27

Filia Nr 8 - Osiedle Przywiśle
ul. Kosmonautów 4