19.05.2010

Joann Davis „Księga Nowej Drogi”

„Księga nowej drogi” Joann Davis omówiona została na spotkaniu naszego Dyskusyjnego Klubu Książki w dniu 19.05.2010. Wzięło w nim udział osiem klubowiczek, które podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat lektury, zwłaszcza na tle dramatycznych wydarzeń związanych z powodzią ogarniającą nasze miasto, region i kraj.

Książka Daris, choć wybrana na to spotkanie dużo wcześniej w sposób niezwykły korespondowała z tą trudną sytuacją. Mądrościowe przypowieści o biblijnym charakterze, w prosty i przystępny sposób przypominają o odwiecznych prawdach. Sławią siłę wytrwałości, ostrożność w postępowaniu i nieufność wobec pozorów. Jednak podstawowym przesłaniem jest konieczność wiary we własne siły i własną sprawczą moc, która może zmienić świat na lepsze.

Książka została oceniona przez uczestników spotkania jako krzepiąca, prosta w przekazie i dzięki temu czytelna. Było to nowe doświadczenie czytelnicze naszego klubu, spotkanie z literaturą inspirującą, do której warto co jakiś czas powracać.

Nowości naszej biblioteki

Internetowy przewodnik po serwisach tematycznych WWW