Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Michała Marczaka w Tarnobrzegu

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego PDF Drukuj Email
czwartek, 29 czerwca 2017 00:00

Powiększ!


Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu w roku bieżącym realizuje 3 zadania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonych na 2017 rok.


Po uzyskaniu pozytywnej oceny złożonych przez MBP wniosków w programach „Promocja czytelnictwa”,  „Infrastruktura kultury” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dofinansowanie ze środków MKiDN uzyskały następujące zadania: „Wszystkie drogi prowadzą do książki”, „Zakup wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu” i „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Łącznie ze środków MKiDN  Biblioteka uzyskała dofinansowanie w wysokości  126.480,00 złotych, w tym  w ramach poszczególnych programów:

„Promocja czytelnictwa”  – 8.300,00 zł,

„Infrastruktura kultury” – 79.180,00 zł,

"Zakup nowości wydawniczych" –39.000,00 zł.

Zadanie „Wszystkie drogi prowadzą do książki” realizowane będzie od 22 do 31 maja br. a w jego bardzo bogatym programie znajdują się, między innymi, spotkania autorskie z Joanną Krzyżanek, Łukaszem Zabdyrem, Ewą Stadmuller, o. Leonem Knabitem i Wojciechem Bonowiczem. Przeprowadzona zostanie dyskusja nt. czytania i doboru książek dla całej rodziny, spotkanie z Dorotą Kozioł i maraton czytania bajek dla dzieci. Prawie przez miesiąc czynna będzie wystawa „Książki dla całej rodziny”, na której swój dorobek wydawniczy zaprezentuje Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. W dniach 25-26 maja odbędzie się kiermasz książek Wydawnictwa Diecezjalnego oraz nowości wydawniczych autorów biorących udział w spotkaniach i warsztatach z najmłodszymi czytelnikami.

Środki uzyskane w ramach programu „Infrastruktura kultury” przeznaczone zostaną na doposażenie w sprzęt specjalistyczny i komputerowy  pracowni digitalizacji zbiorów, czytelni i oddziału dla dzieci Biblioteki Głównej. Utworzenie nowych stanowisk z dostępem do komputera i Internetu dla użytkowników pozwoli na poszerzenie zakresu usług świadczonych przez bibliotekę. Zakupione zostaną również nowe komputery na stanowiska obsługujące czytelników. Wymiana starego, wyeksploatowanego  sprzętu komputerowego pozytywnie wpłynie na szybkość obsługi użytkowników, korzystanie z katalogów oraz przeglądanie własnych kont przez czytelników.

W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”  w nowości wydawnicze uzupełniany będzie księgozbiór MBP. Z dotacji  zakupionych zostanie około 1.600 woluminów, które systematycznie trafiać będą do rąk czytelników.