Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Michała Marczaka w Tarnobrzegu

Projekty biblioteki PDF Drukuj Email

Projekty

zrealizowane przez Miejska Bibliotekę Publiczna im. dr. Michała Marczaka

w Tarnobrzegu.

 

2006

1. „Zwiększenie i wdrożenie potencjału informacyjnego biblioteki”. Zakup sprzętu komputerowego do Biblioteki Głównej i filii bibliotecznych. Podłączenie Internetu i utworzenie w filiach osiedlowych: Miechocin, Przywiśle i Sobów stanowisk dla użytkowników z dostępem do komputera i Internetu. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2007

1. „Rozwój księgozbioru bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. „Promocja czytelnictwa poprzez zwiększenie zainteresowania książką czytelnika dziecięcego – edukacja literacka prowadzona dla najmłodszych czytelników”. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. „Modernizacja i remont nieruchomości do prowadzenia działalności kulturalnej”. Remont generalny i modernizacja budynku Biblioteki Głównej – wymiana instalacji c.o, drzwi, wykładzin, mebli biurowych, malowanie wszystkich pomieszczeń Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2008

1. „Modernizacja stanu bazy oraz infrastruktury technicznej Filii nr 1 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ludzi z dysfunkcją wzroku”. Zakup sprzętu bibliotecznego, komputerów, sprzętu specjalistycznego dla osób z dysfunkcją wzroku. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. „Rozwój księgozbioru bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2009

1. „Rozwój księgozbioru bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki. Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2010

1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. „Czytam, więc jestem - upowszechnianie i promocja czytelnictwa". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. „Powódź. Pomagamy!” – projekt Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowany do bibliotek, które ucierpiały w powodzi.

 

2011

  1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2012

  1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2013

  1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  2. Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka + „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”.

 

2014

  1. Program Biblioteki Narodowej - Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  2. Program Biblioteki Narodowej - Priorytet 2 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2015

  1. Program Biblioteki Narodowej - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Dofinansowanie projektu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2016

  1. Program Wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych".

2017

  1. Program "Promocja Czytelnictwa 2017" - zadanie "Wszystkie drogi prowadzą do książki".
  2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 - Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - zadanie "Zakup wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. M.Marczaka".