Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Michała Marczaka w Tarnobrzegu

Historia PDF Drukuj Email

1889
- z inicjatywy dr . Antoniego Surowieckiego otwarta została pierwsza czytelnia w Tarnobrzegu,

1894
- A. Surowiecki założył Czytelnię Mieszczańską w Tarnobrzegu,

1903
- A. Surowiecki otworzył Czytelnię Włościańską w Dzikowie,

1911
- Stanisław Sobiński założył w Tarnobrzegu Wypożyczalnię Towarzystwa Szkoły Ludowej, która działała do I wojny światowej,

1922
- Zarząd Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnobrzegu otworzył wypożyczalnię książek,

1935
- Uchwałą Walnego Zjazdu Towarzystwa Szkoły Ludowej otworzona została Biblioteka Powiatowa, która działała do II wojny światowej,

1946
- Uchwałą Powiatowej Rady Narodowej z dnia 16.04.1946 r. powołano Powiatową Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu, kierownikiem została Zofia Nowak,

1948
- rozpoczęła działalność Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu, funkcję kierownika powierzono Jadwidze Popko,

1955
- biblioteki - powiatowa i miejska zostały połączone w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, kierownikiem został Czesław Żarów,

1968
- powstała pierwsza filia biblioteczna w Tarnobrzegu, zlokalizowana w Szpitalu,

1975
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na mocy Zarządzenia nr 10/75 Wojewody Tarnobrzeskiego z 7 lipca 1975 r. uzyskała status biblioteki wojewódzkiej. W skład WBP weszły oddziały w Staszowie, Opatowie, Sandomierzu, Nisku, Stalowej Woli i Janowie Lubelskim oraz Filia nr 1 w Szpitalu,
- dyrektorem WBP została mgr Ewa Gołębiowska,

1976
- z inicjatywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej rozpoczęła, w ramach sieci WBP, działalność Filia Społeczno-Polityczna,
- w wyniku likwidacji gminy Tarnobrzeg oraz poszerzenia granic administracyjnych miasta Tarnobrzega o Mokrzyszów, Wielowieś i Miechocin WBP przejęła biblioteki funkcjonujące w wymienionych osiedlach i włączyła je do struktury jako Filie nr 3,4,5,

1977
- Zarządzeniem Dyrektora WBP zlikwidowane zostały oddziały ,

1982
- na osiedlu Serbinów otwarto Filię dla dzieci nr 6,

1984
- Filia Społeczno-Polityczna została przekazana Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR,
- dyrektorem WBP została mgr Barbara Kutyna,

1985
- poszerzenie działalności Filii nr 6 (dziecięcej)o wypożyczalnię dla dorosłych i przekształcenie w Filię wielofunkcyjną,
- otwarcie na osiedlu Serbinów Filii nr 2 gromadzącej zbiory specjalne

1987
- w 7 tras do 20 miejscowości województwa, w tym 3 osiedli Tarnobrzega - Ocice, Zakrzów i Sielec wyruszył bibliobus,

1990
- po poszerzeniu granic miasta o Sobów, do WBP włączona została biblioteka i zaczęła funkcjonować jako Filia nr 7,

1993
- WBP przejęła od Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki "Siarkopol" bibliotekę zakładową i włączyła do sieci jako Filię nr 8,

1998
- likwidacja bibliobusu,
- rozpoczęcie procesu tworzenia elktronicznych baz nowości wydawniczych z wykorzystaniem systemu MAK,

1999
- zmiana statusu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na Miejską Bibliotekę Publiczną,
- przekazanie Filii nr 1 Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Tarnobrzegu,
- połączenie Filii nr 2 z Filią nr 6 w wielofunkcyjną Filię nr 1 zlokalizowaną na osiedlu Serbinów,
- otwarcie Czytelni Internetowej w Bibliotece Głównej,
- dyrektorem MBP została mgr Stanisława Mazur,

2001
- przeniesienie do nowych, funkcjonalnych pomieszczeń filii bibliotecznych w Mokrzyszowie i Wielowsi,
- MBP została nominowana do nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego za umiejętne pozyskiwanie czytelników. Otrzymała Statuetkę Ikara, dyplom oraz listy gratulacyjne od Prezydenta RP - Aleksandra Kwaśniewskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Andrzeja Zielińskiego


2003
- otwarcie Centrum Komunikacji Społecznej w Filii Bibliotecznej w Wielowsi,
- otwarcie czytelni dla dorosłych w Filii nr 1,
- za pracę z osobami niewidomymi i niedowidzącymi Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu otrzymała Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Niewidomych

2004
- przeniesienie Filii nr 2 z ulicy 1 Maja do zaadaptowanych, funkcjonalnych pomieszczeń na ulicy Jachowicza,
- MBP otrzymała medal oraz dyplom uznania za najlepiej przeprowadzony „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2004”

2005
- otwarcie w pełni, skomputeryzowanej nowej Filii Bibliotecznej nr 7 na osiedlu Dzików,
- remont Czytelni Internetowej w MBP, wyposażenie w nowy sprzęt, komputery i meble, poszerzenie działalności,
- uruchomienie programu "Ikonka" w Filii Bibliotecznej w Mokrzyszowie,
- MBP otrzymała statuetkę oraz dyplom za najlepiej przeprowadzony „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2005”

2006
- 30 maja - jubileusz 60-lecia Biblioteki, nadanie MBP imienia dr. Michała Marczaka,
- wydanie Zarysu dziejów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu
- doposażenie, w ramach programu "Mecenat 2006" w sprzęt komputerowy Biblioteki Głównej i filii, podłączenie Internetu w filiach w osiedlach: Przywiśle, Miechocin, Sobów,
- przeniesienie zbiorów Filii Bibliotecznej w Miechocinie do zaadaptowanego dla potrzeb filii budynku po byłej szkole, wyposażenie w nowy sprzęt biblioteczny oraz stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla użytkowników
- wydanie "Bibliografii Tarnobrzega za rok 2005"
- z okazji Jubileuszu 60-lecia MBP otrzymała,  przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,  medal „Bibliotheca Magna-Perennisque”


2007
- MBP im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu została Finalistą Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania w dziedzinie kultury, ogłoszonego przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych,
- remont generalny pomieszczeń budynku Biblioteki Głównej ( wymiana c. o., drzwi, wykładzin, części sprzętu bibliotecznego), konserwacja i malowanie dachu. Remont sfinansowano z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Mecenat 2007" i środków własnych,
- zakończenie komputeryzacji zbiorów Biblioteki Głównej.

2008
- przeniesienie Filii nr 1 do nowego, wyremontowanego przez Urząd Miasta budynku przy ulicy Dąbrowskiej 31A. Uroczyste otwarcie Filii nr 1, wyposażonej w nowoczesny sprzęt biblioteczny oraz specjalistyczny dla osób z dysfunkcją wzroku, zakupiony z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Mecenat 2008" odbyło się 17 czerwca 2008 roku.
- MBP nagrodzona medalem i dyplomem za najlepiej przeprowadzony „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2008”

 

2009
- zakończenie modernizacji Magazynu Czytelni Głównej - wymina oświetlenia, montaż regałów przesuwnych,
- rozwiązanie umowy z Rejonowym Urzędem Poczty w Tarnobrzegu na prowadzenie w Filii nr 5 w Wielowsi Centrum Komunikacji Społecznej,
- wydanie Bibliografii Tarnobrzega za lata 2004 i 2008

 

2010

- w wyniku majowej i czerwcowej powodzi ucierpiały filie biblioteczne w Sobowie i Wielowsi. Filia w Sobowie nieczynna była od 19.05 do 14.06.2010 roku, natomiast Filia w Wielowsi zamknięta była do końca roku,
- przeniesienie Filii Bibliotecznej nr 2 z osiedla Przywiśle do zaadaptowanych, wyremontowanych i doposażonych w nowy sprzęt pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 2 przy ulicy Kopernika 18 na osiedlu Siarkowiec. Uroczyste otwarcie Filii odbyło się 28.09.2010 roku,
- generalny remont ( 01-24.10.2010 ) pomieszczeń oraz częściowa wymiana sprzętu bibliotecznego w Filii Bibliotecznej w Sobowie,
- zakończenie (grudzień) komputeryzacji  księgozbioru oraz procesów bibliotecznych w ostatniej z filii bibliotecznych – w Sobowie,
- wydanie kolejnych tomów „Bibliografii Tarnobrzega” za lata 2003 i 2009,

 

2011

-  10 lutego rozpoczęła działalność Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa.

-  po generalnym remoncie, wymianie wyposażenia, uzupełnieniu księgozbioru wznowiła działalność Filia nr 5 w osiedlu Wielowieś. Filia ucierpiała  w wyniku  powodzi w roku 2010  i była nieczynna od 19 maja 2010 r. do 21 lutego 2011 roku.

-  od 1 września użytkownikom Biblioteki Głównej umożliwiono korzystanie z bezprzewodowego Internetu, w Czytelni Głównej zainstalowano hotspot.

-  28 października na osiedlu Przywiśle, otwarta została nowa, ósma na terenie Tarnobrzega, filia biblioteczna.

 

2012

- z okazji ogłoszonego przez Radę Miasta Tarnobrzega Roku Jana Słomki MBP przygotowała do  wydania „ Pamiętniki Włościanina”

-  opracowane i wydane zostały  kolejne tomy Bibliografii Tarnobrzega za rok  2001 i 2011

- ukazała się  publikacja „Tarnobrzeskie ulice”

- zakończone zostało tworzenie elektronicznych baz ubytków w agendach i filiach MBP

2013

- z dniem 1 stycznia  nastąpiły zmiany w strukturze  organizacyjnej MBP.

Czytelnia Internetowa została połączona z Czytelnią Główną.  W pomieszczeniu po czytelni internetowej od 1 lutego rozpoczęła  działalność Pracownia digitalizacji zbiorów

- 13 czerwca zmarła Grażyna Chmielewska , wieloletnia Głowna Księgowa MBP

- 23 sierpnia  Filia nr 2 rozpoczęła, po przeprowadzce,  swoją działalność   w wyremontowanych i zaadaptowanych  dla jej potrzeb pomieszczeniach Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopernika 5

- we wrześniu MBP otrzymała CERTYFIKAT NOWOCZESNEJ BIBLIOTEKI 2013”

- w grudniu MBP otrzymała podziękowanie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za udział  w  "NARODOWYM CZYTANIU FREDRY"

- w grudniu MBP otrzymała w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka +  „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”.  W ramach otrzymanych środków zakupiono programy oraz sprzęt komputerowy do obsługi użytkowników i procesów bibliotecznych.

- ukazały się   kolejne tomy Bibliografii Tarnobrzega za rok  2000 i 2012

2014

- w ramach dotacji celowej Urzędu Miasta zakupiono 103 regały biblioteczne dla wypożyczalni i oddziału dla dzieci Biblioteki Głównej oraz 7 komputerów, które zainstalowano na stanowiskach do obsługi użytkowników,

- w czerwcu rozpoczęto  ponowny remont w Filii Bibliotecznej w Wielowsi, która poniosła straty materialne (zalane zbiory i budynek) w czasie powodzi w 2010 roku,

- nawiązano współpracę z 3 tarnobrzeskimi Szkołami Podstawowymi, nr 8 i 10 oraz Gimnazjum nr 3, w zakresie realizacji programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 2”,

- wykonano remont i malowanie sali odczytowej oraz czytelni Biblioteki Głównej.

2015

- wprowadzono do obsługi użytkowników i procesów bibliotecznych programu MAK+,

- doposażono  oddział muzyczno- fonograficznych Filii Nr 1 w 2 „Czytaki” oraz ponad 1100 tytułów książek cyfrowych w formacie mp3,

- zakończono w sierpniu rozpoczęte w 2014 roku osuszanie i remont pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Wielowsi,

- pomalowano hol Biblioteki Głównej.