Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Michała Marczaka w Tarnobrzegu

Działalność promocyjna PDF Drukuj Email


Zapraszamy do bibliotek funkcjonujących w Tarnobrzgu na:


  • Lekcje biblioteczne - proponujemy uczniom szkół, przedszkoli, lekcje zapoznające między innymi z warsztatem pracy     bibliotekarza, sposobami wyszukiwania informacji w sposób tradycyjny i elektroniczny, zbiorami, katalogami kartkowymi, on-line i komputerowymi.
  • Wystawy, spotkania, konkursy - oferujemy użytkownikom różnych grup wiekowych udział w imprezach czytelniczych, których celem jest promocja literatury, ciekawych wydarzeń literackich oraz ludzi z nimi związanych. Organizujemy promocje książek i spotkania z ich autorami, m.in. w ramach takich cykli, jak: „Książka z autografem”, „Debiuty”, „Z książką na walizkach”.
  • Wycieczki - dzieci, młodzież, nauczycieli zapraszamy do oglądania agend, filii, wystaw. Podczas pobytu w bibliotece zapoznajemy między innymi z komputerowymi katalogami, wystawami. Termin i godzinę wycieczki należy ustalić wcześniej z kierownikiem Działu Udostępniania Zbiorów MBP, tel. 15 8224745.