Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Michała Marczaka w Tarnobrzegu

Usługi PDF Drukuj Email
 1. Udostępnianie zbiorów - zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z dn. 28 lipca 1997r.) i Statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej użytkownikom udostępniany jest księgozbiór oraz zbiory audiowizualne na zewnątrz Biblioteki oraz na miejscu w czytelniach.
 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne - zamawianie książek, mikrofilmów, kserokopii w bibliotekach na terenie kraju na konkretne zamówienie czytelnika.
  Książki z wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są w czytelni biblioteki, która zajmuje się realizacją zamówień.
  Usługa odpłatna zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora MBP cennikiem.
 3. Informacyjne:
  a) udzielanie informacji użytkownikom z wykorzystaniem księgozbiorów bibliotek, katalogów, kartotek, baz danych
  b) opracowywanie zestawień bibliograficznych.
 4. Usługi ksero - wykonywane są zgodnie z przepisami o prawie autorskim i prawach pośrednich (Dz. U. Nr 24/1994, poz. 83), kopiowane mogą być tylko fragmenty opublikowanych materiałów, nie większe niż 1 arkusz wydawniczy (22 strony).
 5. Internet - użytkownik może skorzystać z dostępu do Internetu w Czytelni dysponującej 3 stanowiskami komputerowymi oraz w każdej z siedmiu filii funkcjonujących na terenie miasta.
  Ponadto umożliwiamy:
  a) sporządzenie wydruków
  b) skanowanie materiałów
 6. Wydawnictwa regionalne - przyjmujemy w komis i sprzedajemy powierzone nam wydawnictwa regionalne, ukazujące się w Tarnobrzegu.
 7. Wynajem sali odczytowej (50 osób) - na spotkania, zebrania, wyposażenie - nagłośnienie rzutnik multimedialny, ekran.

Cennik opłat i usług świadczonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu do wglądu w Bibliotece Głównej oraz filiach.