Czytelnicy MBP mogą korzystać z elektronicznych usług bibliotecznych i informacyjnych udostępnianych online.

Biblioteka zapewnia użytkownikom między innymi:

 

 1. Przeglądanie katalogów online zawierających informacje o publikacjach zgromadzonych w bibliotekach publicznych miasta Tarnobrzega. Katalogi powstają i są aktualizowane o nowości wydawnicze we wszystkich agendach i filiach biblioteki.Katalogi dostępne są na stronie internetowej Biblioteki pod adresem www.mbp.tarnobrzeg.pl .
 2. Sprawdzanie online rozmieszczenia/lokalizacji/ książek w sieci bibliotek publicznych Tarnobrzega oraz ustalanie statusu poszukiwanych książek-książka „ wypożyczona”, „ dostępna do wypożyczenia”, „data wypożyczenia” i „data zwrotu”.
 3. Dokonanie  rezerwacji książek /drogą e-mailową i telefoniczną/ we wszystkich bibliotekach na terenie miasta. Czytelnicy mają możliwość zamawiania materiałów bibliotecznych, które w danej chwili są wypożyczone przez inne osoby. Czytelnicy MBP posługują się kartą czytelniczą. Bezpłatna karta wydawana jest przy zapisie do Biblioteki i należy ją okazywać przy wypożyczeniu i zwrocie książek.
 4. Przy zapisie do Biblioteki należy:

  a)      okazać dowód osobisty( osoby pełnoletnie ) lub ważną legitymację szkolną ( osoby niepełnoletnie ); obcokrajowcy okazują paszport, kartę stałego lub tymczasowego pobytu,

  b)      zapoznać się z Regulaminem,

  c)      wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania  Regulaminu; kartę zapisu osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni  po okazaniu dowodu osobistego.

  Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły lub miejsca pracy.

  Wypożyczyć można jednorazowo, w każdej bibliotece 5 materiałów bibliotecznych ( limit konta czytelniczego). Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Można dokonywać również prolongat: osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

 5. We wszystkich placówkach MBP w Tarnobrzegu użytkownicy mają zapewniony dostęp do Internetu
 6. Biblioteka digitalizuje własne zbiory,  powierzone przez inne instytucje oraz osoby prywatne  tworząc Tarnobrzeską Bibliotekę Cyfrową.