20221202122647683 0001mMiejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu jeszcze w tym roku pozyskała dodatkowe środki ministerialne na zakup księgozbioru. Poprzez udział w II naborze do konkursu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 10500 zł, dzięki której do rąk czytelników trafi dodatkowych 407 nowych książek.

Łącznie tegoroczna dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup księgozbioru dla MBP wyniosła 58 100 zł, z której zakupiono 2383 woluminy. Wkład własny w całym zadaniu, to kwota 107 900 zł, za którą zakupiono 4502 nowości wydawnicze.

W ramach wsparcia NPRCz 2.0 mieszkańcy Tarnobrzega mogą korzystać z aktualnej i systematycznie poszerzanej oferty Biblioteki.

1674479808

 

20221202122647683 0001