Drukuj
Kategoria: Inne
Odsłony: 26684

Wyniki czytelnicze - 2021 rok

Wypożyczalnie:

Czytelnie:

Działalność upowszechnieniowa:

Zbiory (stan na 31.12.2021)

Księgozbiór liczy ogółem – 218 016 wol.

w tym:

Zbiory specjalne:

Dokumenty życia społecznego – 7 232 jednostek.