W marcu trzema spotkaniami Członkowie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu rozpoczęli realizację cyklu " Łamiąc milczenie -świat nie jest taki zły". Głównym założeniem programu jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń jakie ze sobą niesie życie.
Na spotkaniu z gimnazjalistami Robert Kędziora poruszył problem nadużywania alkoholu przez nieletnich i konsekwencji jakie to zjawisko ze sobą niesie zarówno od strony psychologicznej jak i prawnej.
Pani Irmina Gronczewska prowadząc spotkanie w Filii nr 3 rozmawiała z szóstoklasistami o przemocy w szkole, domu i na ulicy. Natomiast p. Katarzyna Słoma w Oddziale dla Dzieci przytaczając obszerne fragmenty opowiadań ze zbioru " Bajki, które leczą" i " Jesień Liścia Jasia" dotknęła problemów tolerancji, przyjaźni i " odchodzenia".
Forma prowadzonych spotkań, omawiane problemy dobrane stosownie do wieku, umiejętność dotarcia do słuchaczy sprawiła, że każde ze spotkań kończyło się dyskusją . Niejednokrotnie dzieci same opowiadały o sytuacjach z jakimi spotkały się osobiście.


Spotkania z psychologami, pedagogami i przedstawicielami Straży Miejskiej, konkursy to nie jedyne formy pracy mające na celu zapobieganie patologiom, lękom czy uzależnieniom. To przede wszystkim fachowa pomoc bibliotekarzy przy doborze odpowiedniej literatury.
Dzięki dotacji z Urzędu Miasta przeznaczonej na realizację zadania publicznego, księgozbiór biblioteki na bieżąco jest wzbogacany o najnowsze tytuły polecane przez psychologów . Wiele z tych pozycji wykorzystywanych jest przy prowadzeniu spotkań.